Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus:

‘Rabbi, U moet iets eten.’ Maar Hij zei:

‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand Hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei:

‘Mijn voedsel is:

de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en Zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch:

“Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie:

kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing:

De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw:

‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; ze zeiden tegen de vrouw:

‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
0Shares