Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus:

‘Rabbi, U moet iets eten.’ Maar Hij zei:

‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand Hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei:

‘Mijn voedsel is:

de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en Zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch:

“Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie:

kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing:

De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw:

‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; ze zeiden tegen de vrouw:

‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
0Shares