Toen hij weg was zei Jezus:

‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie:

“Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een nieuw gebod:

heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

Simon Petrus vroeg:

‘Waar gaat U naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde:

‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je Mij volgen.’ ‘Waarom kan ik U nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor U geven!’ zei Petrus. Maar Jezus zei:

‘Jij je leven voor Mij geven? Waarachtig, Ik verzeker je:

nog voor de haan kraait zul jij Mij driemaal verloochenen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
0Shares