Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en Mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat Ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat Ik nog bij jullie was. Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt:

“Waar gaat U naartoe?” Jullie zijn verdrietig, omdat Ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:

zonde–dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid–dat Ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel–dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens Zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij–daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
0Shares