Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei:

‘Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ De Farizeeën wierpen tegen:

‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over Uzelf.’ Maar Jezus ging verder:

‘Ook al getuig Ik over Mezelf, toch is Mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand. En wanneer Ik toch een oordeel vel, is Mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die Mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, Ik getuig over Mezelf, en de Vader die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’ Toen vroegen ze:

‘Waar is Uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch Mijn Vader, ‘antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen zou u Mijn Vader ook kennen.’ Dit zei Hij in de schatkamer van de tempel, waar Hij onderricht gaf. Niemand greep Hem, want Zijn tijd was nog niet gekomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
0Shares