Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen Jezus:

‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ Jezus zei:

‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja, ‘zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei:

‘Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer, ‘zei ze, ‘ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei:

‘De Meester is er, en Hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
0Shares