De Joden riepen:

‘Zeggen we soms ten onrechte dat U een Samaritaan bent, en dat U bezeten bent?’ ‘Ik ben niet bezeten, ‘zei Jezus. ‘Ik eer Mijn Vader, maar u eert Mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op Mijn eer en Hij zal oordelen. Waarachtig, Ik verzeker u:

als iemand Mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’ Toen zeiden de Joden:

‘Nu weten we zeker dat U bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en U zegt:

“Wie Mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! Bent U soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt U wel dat U bent?’ Jezus antwoordde:

‘Wanneer Ik Mezelf zou eren, zou Mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die Mij eert, de Vader van wie u zegt dat Hij onze God is, hoewel u Hem niet kent. Ik ken Hem. Als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken Hem wel, en Ik bewaar Zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op Mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ De Joden zeiden:

‘U bent nog geen vijftig en U zou Abraham gezien hebben?’ ‘Waarachtig, Ik verzeker u, ‘antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben Ik er.’ Toen raapten ze stenen op om naar Hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
0Shares