De Joden riepen:

‘Zeggen we soms ten onrechte dat U een Samaritaan bent, en dat U bezeten bent?’ ‘Ik ben niet bezeten, ‘zei Jezus. ‘Ik eer Mijn Vader, maar u eert Mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op Mijn eer en Hij zal oordelen. Waarachtig, Ik verzeker u:

als iemand Mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’ Toen zeiden de Joden:

‘Nu weten we zeker dat U bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en U zegt:

“Wie Mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! Bent U soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt U wel dat U bent?’ Jezus antwoordde:

‘Wanneer Ik Mezelf zou eren, zou Mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die Mij eert, de Vader van wie u zegt dat Hij onze God is, hoewel u Hem niet kent. Ik ken Hem. Als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken Hem wel, en Ik bewaar Zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op Mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ De Joden zeiden:

‘U bent nog geen vijftig en U zou Abraham gezien hebben?’ ‘Waarachtig, Ik verzeker u, ‘antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben Ik er.’ Toen raapten ze stenen op om naar Hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
0Shares