Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers:

‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van Mijn Vader!’ Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat:

‘De hartstocht voor Uw huis zal Mij verteren.’ Maar de Joden vroegen:

‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ Jezus antwoordde hun:

‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, ‘zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Na Zijn opstanding uit de dood herinnerden Zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
0Shares