Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers:

‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van Mijn Vader!’ Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat:

‘De hartstocht voor Uw huis zal Mij verteren.’ Maar de Joden vroegen:

‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ Jezus antwoordde hun:

‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, ‘zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Na Zijn opstanding uit de dood herinnerden Zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
0Shares