Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer, ‘zeiden ze, ‘die man is een zondaar, dat weten we toch.’ ‘Of hij een zondaar is weet ik niet, ‘zei hij, ‘maar één ding weet ik wel:

ik was blind en nu kan ik zien.’ Ze drongen aan:

‘Wat heeft Hij met je gedaan? Hoe heeft Hij je ogen geopend?’ ‘Dat heb ik u toch al verteld, ‘zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Hem worden?’ Nu vielen ze tegen hem uit:

‘Je bent zelf een leerling van Hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar Hij vandaan komt.’ De man antwoordde:

‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en Zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden–dat is nog nooit vertoond! Als die man niet van God kwam, zou Hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ Toen riepen ze:

‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg.

Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg:

‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven, ‘zei hij. ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem, ‘zei Jezus. Toen zei de man:

‘Ik geloof, Heer, ‘en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei:

‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ Een paar Farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden:

‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ ‘Was u maar blind, ‘zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
0Shares