Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn –alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij–en omdat in hen Mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. Zolang Ik bij hen was heb ik hen door Uw naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt:

geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van Mijn vreugde. Ik heb hun Uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij:

Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.

Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
0Shares