Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en deden Hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar Hem toe en zeiden:

‘Leve de Koning van de Joden!’, en ze sloegen Hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei:

‘Ik zal Hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van Zijn schuld heb gevonden.’ Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is Hij, de mens, ‘zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars Hem zagen begonnen ze te schreeuwen:

‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ Toen zei Pilatus:

‘Neem Hem dan maar mee en kruisig Hem zelf, want ik zie niet waaraan Hij schuldig is.’ De Joden zeiden:

‘Wij hebben een wet die zegt dat Hij moet sterven, omdat Hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus:

‘Waar komt U vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. ‘Waarom zegt U niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet U dan niet dat ik de macht heb om U vrij te laten of U te kruisigen?’ Jezus antwoordde:

‘De enige macht die u over Mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die Mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ Vanaf dat moment wilde Pilatus Hem vrijlaten. Maar de Joden riepen:

‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden:

‘Hier is Hij, uw Koning.’ Meteen schreeuwden ze:

‘Weg met Hem, weg met Hem, aan het kruis met Hem!’ Pilatus vroeg:

‘Moet ik uw Koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden:

‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
0Shares