In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen:

‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet, ‘was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem:

‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden:

‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ De een zei:

‘Ja, die is het, ‘en de ander:

‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei:

‘Ik ben het echt.’ Toen vroegen ze:

‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ Hij zei:

‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei:

“Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen:

‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet, ‘zei hij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
0Shares