Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ Toen zei Tomas:

‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus:

‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei:

‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof me:

Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, Ik verzeker jullie:

wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
0Shares