Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ Toen zei Tomas:

‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus:

‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei:

‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof me:

Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, Ik verzeker jullie:

wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
0Shares