Daarna ging Jezus met Zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem:

‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ Johannes antwoordde:

‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb:

“Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt Zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie Zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
0Shares