Daarna ging Jezus met Zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem:

‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ Johannes antwoordde:

‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb:

“Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt Zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie Zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
0Shares