Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden:

‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ Jezus wist wel dat Zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen:

‘Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was? De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb is Geest, en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren. ‘Daarom heb Ik jullie gezegd, ‘zei Hij, ‘dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee.

Jezus vroeg nu aan de twaalf:

‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord:

‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.’ Jezus zei:

‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ Hiermee doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou Hem uitleveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
0Shares