Toen zeiden de leerlingen:

‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’ Jezus vroeg:

‘Nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed:

Ik heb de wereld overwonnen.’

Zo sprak Hij. Daarna sloeg Jezus Zijn ogen op naar de hemel en zei:

‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. Vader, verhef Mij nu tot Uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.

Ik heb aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt Uw naam bekendgemaakt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben Uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
0Shares