Hij nam opnieuw het woord en zei:

‘Ik ga weg, en u zult me zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar Ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ De Joden zeiden:

‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt dat Hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?’ Jezus vervolgde:

‘U bent van beneden, Ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, Ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’ ‘Wie bent U dan?’ vroegen ze. Jezus zei:

‘Wat Ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar Ik zeg tegen de wereld wat Ik gehoord heb van Hem die Mij gezonden heeft, en Hij is betrouwbaar.’ De mensen begrepen niet dat Hij over de Vader sprak. ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ‘ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat Ik het ben, en dat Ik niets uit Mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het Mij geleerd heeft. Hij die Mij gezonden heeft is bij Mij; Hij heeft me niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hij wil.’

Toen Hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Hem. En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus:

‘Wanneer u bij Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ Ze zeiden:

‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest–hoe kunt U dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ Jezus antwoordde:

‘Waarachtig, Ik verzeker u:

iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
0Shares