Hij nam opnieuw het woord en zei:

‘Ik ga weg, en u zult me zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar Ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ De Joden zeiden:

‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt dat Hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?’ Jezus vervolgde:

‘U bent van beneden, Ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, Ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’ ‘Wie bent U dan?’ vroegen ze. Jezus zei:

‘Wat Ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar Ik zeg tegen de wereld wat Ik gehoord heb van Hem die Mij gezonden heeft, en Hij is betrouwbaar.’ De mensen begrepen niet dat Hij over de Vader sprak. ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ‘ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat Ik het ben, en dat Ik niets uit Mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het Mij geleerd heeft. Hij die Mij gezonden heeft is bij Mij; Hij heeft me niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hij wil.’

Toen Hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Hem. En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus:

‘Wanneer u bij Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ Ze zeiden:

‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest–hoe kunt U dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ Jezus antwoordde:

‘Waarachtig, Ik verzeker u:

iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
0Shares