Ik ben de goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede Herder. Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar Mijn stem luisteren:

dan zal er één kudde zijn, met één Herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik Mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt Mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen–dat is de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen.’

Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat Hij zei. Veel mensen zeiden:

‘Hij is bezeten, Hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar Hem?’ Maar anderen zeiden:

‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
0Shares