Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde Hij niet komen, omdat de Joden daar Hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, en daarom spoorden Jezus’ broers Hem aan:

‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ Ook Zijn broers geloofden namelijk niet in Hem. Maar Jezus zei:

‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat ze wel, omdat Ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest; Ik ga niet, omdat de tijd voor Mij nog niet rijp is.’ Dat zei Hij, en Hij bleef in Galilea.

Maar toen Zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging Hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar Hem uit en ze vroegen zich af waar Hij was. Overal werd over Hem gesproken:

sommigen vonden dat Hij een goed mens was, anderen meenden dat Hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over Hem te spreken uit angst voor de Joden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
0Shares