Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde Hij niet komen, omdat de Joden daar Hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, en daarom spoorden Jezus’ broers Hem aan:

‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ Ook Zijn broers geloofden namelijk niet in Hem. Maar Jezus zei:

‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat ze wel, omdat Ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest; Ik ga niet, omdat de tijd voor Mij nog niet rijp is.’ Dat zei Hij, en Hij bleef in Galilea.

Maar toen Zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging Hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar Hem uit en ze vroegen zich af waar Hij was. Overal werd over Hem gesproken:

sommigen vonden dat Hij een goed mens was, anderen meenden dat Hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over Hem te spreken uit angst voor de Joden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
0Shares