Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar:

‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen:

‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen Zijn leerlingen en tegen Petrus:

“Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”‘

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
0Shares