De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf:

Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.

Toen Hij in Betanië in het huis van Simon–degene die aan huidvraat had geleden–aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over Zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar:

‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei:

‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan:

ze heeft Mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op Mijn begrafenis. Ik verzeker jullie:

waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om Hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om Hem op een geschikt moment uit te leveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
0Shares