‘s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus.

Pilatus vroeg Hem:

‘Bent U de koning van de Joden?’ Hij antwoordde:

‘U zegt het.’ De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen Hem in. Pilatus vroeg Hem toen:

‘Waarom antwoordt U niet? U hoort toch waar ze U allemaal van beschuldigen?’ Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun:

‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen:

‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?’ En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig Hem!’ riepen ze. Pilatus vroeg:

‘Wat heeft Hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder:

‘Kruisig Hem!’

Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
0Shares