‘s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus.

Pilatus vroeg Hem:

‘Bent U de koning van de Joden?’ Hij antwoordde:

‘U zegt het.’ De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen Hem in. Pilatus vroeg Hem toen:

‘Waarom antwoordt U niet? U hoort toch waar ze U allemaal van beschuldigen?’ Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun:

‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen:

‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?’ En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig Hem!’ riepen ze. Pilatus vroeg:

‘Wat heeft Hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder:

‘Kruisig Hem!’

Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
0Shares