De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen:

‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.

Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen Zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden:

‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ Maar Hij zei:

‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen Hem:

‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ Toen zei Hij:

‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze:

‘Vijf, en twee vissen.’ Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan Zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
0Shares