De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen:

‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.

Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen Zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden:

‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ Maar Hij zei:

‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen Hem:

‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ Toen zei Hij:

‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze:

‘Vijf, en twee vissen.’ Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan Zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
0Shares