Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze Hem zagen, en liepen meteen naar Hem toe om Hem te begroeten. Hij vroeg hun:

‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ Iemand uit de menigte antwoordde:

‘Meester, ik heb mijn zoon naar U gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen Uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ Hij zei tegen hen:

‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie verdragen? Breng hem bij me.’ Ze brachten de jongen bij Hem. Toen de geest Hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader:

‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde:

‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als U iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ Toen zei Jezus tegen hem:

‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit:

‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
0Shares