Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze Hem zagen, en liepen meteen naar Hem toe om Hem te begroeten. Hij vroeg hun:

‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ Iemand uit de menigte antwoordde:

‘Meester, ik heb mijn zoon naar U gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen Uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ Hij zei tegen hen:

‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie verdragen? Breng hem bij me.’ Ze brachten de jongen bij Hem. Toen de geest Hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader:

‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde:

‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als U iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ Toen zei Jezus tegen hem:

‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit:

‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
0Shares