Jezus vertrok met Zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg Hij aan Zijn leerlingen:

‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze antwoordden:

‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.’ Toen vroeg Hij hun:

‘En wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde:

‘U bent de Messias.’ Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Hem apart en begon Hem fel terecht te wijzen. Maar Hij draaide zich om, keek Zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden:

‘Ga terug, achter Mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
0Shares