Jezus vertrok met Zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg Hij aan Zijn leerlingen:

‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze antwoordden:

‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.’ Toen vroeg Hij hun:

‘En wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde:

‘U bent de Messias.’ Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Hem apart en begon Hem fel terecht te wijzen. Maar Hij draaide zich om, keek Zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden:

‘Ga terug, achter Mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
0Shares