Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen Zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen Hem:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde:

‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat Hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie:

Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 15:40-47 Graflegging
0Shares