Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen Zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen Hem:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde:

‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat Hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie:

Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
0Shares