Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen:

‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden:

‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer:

‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen:

‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar:

‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer Hem gehoorzamen?’

Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. Toen Hij uit de boot gestapt was, kwam Hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op Hem af en viel voor Hem neer, en luid schreeuwend zei hij:

‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God:

doe me geen pijn!’ Want Hij had tegen hem gezegd:

‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ Jezus vroeg hem:

‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde:

‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ Hij smeekte Hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten Hem:

‘Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
0Shares