Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:

‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’

Jezus sprak hem streng toe en zei:

‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden:

‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

‘s Avonds laat, toen de Zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en Hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
0Shares