Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem:

‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent:

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen:

‘Hoor, Hij roept Elia!’ Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken, terwijl hij zei:

‘Laten we eens kijken of Elia komt om Hem eraf te halen.’

Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.

Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond, Hem zo Zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij:

‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
0Shares