Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem:

‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent:

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen:

‘Hoor, Hij roept Elia!’ Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken, terwijl hij zei:

‘Laten we eens kijken of Elia komt om Hem eraf te halen.’

Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.

Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond, Hem zo Zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij:

‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
0Shares