De hogepriester scheurde Zijn kleren en zei:

‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Allen oordeelden dat Hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen Hem te bespuwen; ze blinddoekten Hem en sloegen Hem in het gezicht en zeiden tegen Hem:

‘Profeteer nu maar!’, en ook de dienaren onthaalden Hem op vuistslagen.

Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei:

‘Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!’ Maar hij ontkende dat en zei:

‘Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.’ Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders:

‘Hij is een van hen!’ Maar hij ontkende het weer. En algauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus:

‘Je bent wel degelijk een van hen, jij komt immers ook uit Galilea.’ Maar hij begon te vloeken en zwoer:

‘Ik ken die man over wie jullie het hebben niet!’ En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had:

‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je Mij driemaal verloochenen.’ En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
0Shares