Wie een van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:

je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:

je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit:

je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
0Shares