Wie een van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:

je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:

je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit:

je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
0Shares