De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen:

‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie:

wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Toen Hij Zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en vroeg:

‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde:

‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden:

pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man:

‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem:

‘Eén ding ontbreekt u:

ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg Mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
0Shares