Jezus keek de kring rond en zei tegen Zijn leerlingen:

‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ De leerlingen schrokken van Zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk:

‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan:

het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar:

‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei:

‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ Petrus nam het woord en zei:

‘Maar wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’ Jezus zei:

‘Ik verzeker jullie:

iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen:

in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
0Shares