Jezus keek de kring rond en zei tegen Zijn leerlingen:

‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ De leerlingen schrokken van Zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk:

‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan:

het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar:

‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei:

‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ Petrus nam het woord en zei:

‘Maar wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’ Jezus zei:

‘Ik verzeker jullie:

iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen:

in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares