Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de Zon verduisterd worden en de Maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen erop uitsturen om Zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Leer van de vijgenboom deze les:

zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie:

deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.

Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging:

hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ‘s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:

wees waakzaam!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
0Shares