Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er Zijn handen op en vroeg:

‘Ziet u iets?’ Hij begon weer te zien en zei:

‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde Hij weer Zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.

Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing:

‘Ga het dorp niet in!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
0Shares