Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er Zijn handen op en vroeg:

‘Ziet u iets?’ Hij begon weer te zien en zei:

‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde Hij weer Zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.

Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing:

‘Ga het dorp niet in!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
0Shares