Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat Hem zou overkomen:

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.’

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden:

‘Meester, we willen dat U voor ons doet wat we U vragen.’ Hij vroeg hun:

‘Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe?’ Ze zeiden:

‘Wanneer U heerst in Uw glorie, laat een van ons dan rechts van U zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei tegen hen:

‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken of de doop ondergaan die Ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen:

‘Jullie zullen de beker drinken die Ik zal drinken en de doop ondergaan die Ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van Mij zal zitten, kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen:

‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
0Shares