De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen:

‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen Hij dit merkte, zei Hij:

‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen Ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf, ‘antwoordden ze. ‘En toen Ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven, ‘antwoordden ze. Toen zei Hij:

‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
0Shares