De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen:

‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen Hij dit merkte, zei Hij:

‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen Ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf, ‘antwoordden ze. ‘En toen Ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven, ‘antwoordden ze. Toen zei Hij:

‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
0Shares