Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en Hij zei tegen Zijn leerlingen:

‘Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen:

‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. Hij zei:

‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ Hij liep terug en zag dat Zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:

‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Weer ging Hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen Hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. Toen Hij voor de derde maal terugkwam, zei Hij tegen hen:

‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover:

het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
0Shares