Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ Hij stuurde twee van Zijn leerlingen op pad en zei tegen hen:

‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen:

“De Meester vraagt:

‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus:

‘Ik verzeker jullie:

een van jullie, die met Mij eet, zal Mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan Hem:

‘Ik ben het toch niet?’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Het is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde kom eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:

het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
0Shares