Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ Hij stuurde twee van Zijn leerlingen op pad en zei tegen hen:

‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen:

“De Meester vraagt:

‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus:

‘Ik verzeker jullie:

een van jullie, die met Mij eet, zal Mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan Hem:

‘Ik ben het toch niet?’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Het is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde kom eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:

het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
0Shares