Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om Hem heen; Hij onderwees hen zoals Hij gewoon was te doen. Er kwamen ook Farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze Hem op de proef stellen. Hij vroeg hun:

‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ Ze zeiden:

‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ Jezus zei tegen hen:

‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’

In huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen:

‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
0Shares