Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg Hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen Hij bij de boom gekomen was, vond Hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom:

‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit.

Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, en Hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor:

‘Staat er niet geschreven:

“Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor Hem, omdat het hele volk in de ban was van Zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en Zijn leerlingen weg uit de stad.

Toen ze ‘s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei:

‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.’ Jezus zei tegen hen:

‘Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie:

als iemand tegen die berg zegt:

“Kom van je plaats en stort je in zee, “en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg Ik jullie:

alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
0Shares