Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg Hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen Hij bij de boom gekomen was, vond Hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom:

‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit.

Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, en Hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor:

‘Staat er niet geschreven:

“Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor Hem, omdat het hele volk in de ban was van Zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en Zijn leerlingen weg uit de stad.

Toen ze ‘s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei:

‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.’ Jezus zei tegen hen:

‘Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie:

als iemand tegen die berg zegt:

“Kom van je plaats en stort je in zee, “en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg Ik jullie:

alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
0Shares