Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde Hij twee van Zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen:

‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan:

“De Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer terugsturen.”‘ Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen:

‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor Hem uit liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’

Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat Hij alles in ogenschouw had genomen, ging Hij–want het was al laat geworden–met de twaalf terug naar Betanië.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
0Shares