Jezus vroeg de mensen bij Zijn onderricht in de tempel:

‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'” David noemt Hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Tijdens Zijn onderricht zei Hij:

‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep Zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
0Shares