Jezus vroeg de mensen bij Zijn onderricht in de tempel:

‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'” David noemt Hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Tijdens Zijn onderricht zei Hij:

‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep Zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
0Shares