Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water.

De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetene en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen Hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij Hem te mogen blijven. Dat stond Hij hem niet toe, maar Hij zei tegen hem:

‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe Hij zich over u heeft ontfermd.’ De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
0Shares