Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
Een arme en een rijke hebben dit gemeen:
de HEER heeft hen beiden gemaakt.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
Wie de verkeerde weg gaat, treft dorens en valstrikken aan, wie zijn leven liefheeft, blijft er verre van.
Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.
Wie onheil zaait, zal onheil oogsten, de stok waarmee hij slaat, zal hem te gronde richten.
Een goedhartig mens wordt gezegend, hij deelt zijn voedsel met de armen.
Jaag een spotter weg, en de ruzie is voorbij, twistgesprekken en beledigingen houden op.
Wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend.
De HEER behoedt de waarheid, Hij logenstraft de woorden van bedriegers.
Een luiaard zegt:
‘Buiten loopt een leeuw, die zal me verscheuren.’
De mond van een lichtzinnige vrouw is als een diepe put, wie door de HEER is vervloekt, valt daarin.
Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan.
Wie een arme onderdrukt, maakt hem enkel rijk, wie een rijke geld geeft, zorgt ervoor dat hij gebrek lijdt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
0Shares