De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen Hij Zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst mij. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen. Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren.
De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok,
de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met Zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde.
Ik was Zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in Zijn aanwezigheid, vond vreugde in Zijn hele aarde en was blij met alle mensen. Nu dan, zonen, luister naar mij, gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft. Luister naar wat ik je leer, en word wijs, negeer mijn lessen niet. Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur.
Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER. Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, wie mij haat, bemint de dood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 11:16-31 2
0Shares