Wie van onderricht houdt, houdt van kennis, wie berispingen haat, is dom.
Een goed mens geniet de gunst van de HEER, wie kwade plannen heeft, wordt door Hem veroordeeld.
Goddeloosheid brengt een mens ten val, de rechtvaardigen staan onwrikbaar geworteld.
Een sterke vrouw is een krans voor haar man, een vrouw die hem te schande maakt, is als beenrot.
Rechtvaardigen denken volgens het recht, goddelozen hebben bedrog in de zin.
De woorden van de goddelozen zijn een dodelijke hinderlaag, wat oprechten zeggen, is een bevrijding.
De goddelozen worden omvergeworpen en verdwijnen, het huis van de rechtvaardigen houdt stand.
Men prijst een mens naar de maat van zijn verstand, een warhoofd wordt geminacht.
Beter een onaanzienlijk mens met een knecht dan een bluffer die gebrek aan voedsel heeft.
Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed.
Wie zijn grond bewerkt, heeft altijd genoeg te eten, wie lucht najaagt, heeft geen verstand.
Een goddeloze jaagt op zijn eigen ondergang, wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af.
Een kwaadaardig mens verstrikt zich in zijn eigen leugens, een rechtvaardige ontsnapt aan ieder gevaar.
Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.
Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 18:1-16 1
0Shares