Vrouwe Wijsheid bouwt haar huis, Dwaasheid breekt het hare eigenhandig af.
Wie de juiste weg volgt, toont ontzag voor de HEER, wie verkeerde wegen gaat, minacht Hem.
De woorden van een dwaas zijn een stok voor zijn hoogmoed, wat een wijze zegt, biedt veiligheid.
Als er geen runderen zijn, kan de voederbak leeg blijven, de kracht van ossen biedt een rijke oogst.
Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.
Een spotter zoekt naar wijsheid-tevergeefs, wie verstandig is, vindt zonder moeite kennis.
Blijf uit de buurt van een dwaas, er komt geen verstandig woord over zijn lippen.
Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan, dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid.
Wat dwazen verenigt, is hun wangedrag, oprechten waarderen elkaar.
Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen.
Het huis van goddelozen wordt verwoest, voorspoed is er voor de woning van oprechten.
Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.
Zelfs al lacht het hart, het lijdt pijn, vreugde eindigt altijd in verdriet.
Wie afdwaalt krijgt zijn verdiende loon, een goed mens wacht een betere beloning.
Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is, let op elke stap.
Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg, een dwaas is roekeloos, en waant zich nog veilig ook.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 28:1-15 1
0Shares