Een zelfzuchtig iemand volgt alleen zijn eigen wil, hij gaat de strijd met alle wijsheid aan.
Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
Waar goddeloosheid is, is verachting, een schanddaad gaat gepaard met smaad.
De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.
Het is niet goed een goddeloze te bevoorrechten en het recht van een rechtvaardige te schenden.
De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.
Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in het verderf, hij zet een valstrik voor zichzelf met wat hij zegt.
De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt.
Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.
Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk.
Door geestkracht overwint een mens zijn ziekte, maar wie geneest een zieke geest?
Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht.
Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 24:17-34 2
0Shares