Een zelfzuchtig iemand volgt alleen zijn eigen wil, hij gaat de strijd met alle wijsheid aan.
Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
Waar goddeloosheid is, is verachting, een schanddaad gaat gepaard met smaad.
De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.
Het is niet goed een goddeloze te bevoorrechten en het recht van een rechtvaardige te schenden.
De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.
Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in het verderf, hij zet een valstrik voor zichzelf met wat hij zegt.
De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt.
Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.
Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk.
Door geestkracht overwint een mens zijn ziekte, maar wie geneest een zieke geest?
Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht.
Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 20:1-16 1
0Shares