Een wijze zoon luistert naar de lessen van zijn vader, een spotter sluit zijn oren voor berispingen.
Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn woorden, wie onbetrouwbaar is, hongert naar geweld.
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd.
Een rechtvaardige verafschuwt leugens, door zijn schandelijke praatjes staat een goddeloze in een kwade reuk.
Rechtvaardigheid waakt over wie de juiste weg gaat, goddeloosheid laat de zondaar dwalen.
De een doet zich rijk voor terwijl hij niets bezit, de ander doet of hij arm is terwijl hij een vermogen heeft.
De rijkdom van een mens is het losgeld voor zijn leven, ben je arm, dan word je niet bedreigd.
Het licht van een rechtvaardige brengt vreugde, de lamp van goddelozen wordt gedoofd.
Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.
Wie een gebod veracht, zal daarvoor de prijs betalen, wie het in acht neemt, wordt beloond.
De lessen van de wijze zijn een bron van leven, ze laten je ontkomen aan de strikken van de dood.
Inzicht maakt een mens geliefd, trouweloosheid brengt hem op een kronkelig pad.
Een verstandig mens handelt met overleg, een dwaas spreidt onverstand tentoon.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 23:1-18 1
0Shares