Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Wie al te makkelijk een handslag geeft, wie zomaar borg staat voor een ander, ontbreekt het aan verstand.
Wie van ruzie houdt, doet een ander graag geweld aan, wie een grote mond opzet, zoekt zijn eigen ondergang.
Wie onbetrouwbaar is, vindt geen geluk, wie een valse tong heeft, stort zichzelf in het verderf.
Wie een dwaas verwekt, zal verdriet ervaren, er is geen vreugde voor de vader van een dwaas.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Een goddeloze haalt een buidel geld te voorschijn, hij koopt om en kromt de paden van het recht.
Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog, een dwaas staart weg in wazige verten.
Een dwaze zoon is een groot verdriet voor zijn vader, bitterheid voor haar die hem heeft gebaard.
Het is verwerpelijk om een onschuldige een boete op te leggen, een edel mens zweepslagen geven is in strijd met het recht.
Een verstandig mens is karig met zijn woorden, iemand met inzicht is bezonnen.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 7:16-27 2
0Shares